ทำไมต้องมี Cloud Solution ในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่

การจัดเก็บข้อมูลหรือ Data ต่าง ๆ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กร การจัดเก็บข้อมูลที่ดีจะต้องมาพร้อมกับความปลอดภัย และในขณะเดียวกันยังต้องมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลด้วย ยิ่งยุค 2024 แล้วธุรกิจก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไป อย่าง Cloud Solution ที่เป็นตัวช่วยสำคัญ ในการทำธุรกิจในยุคนี้

Cloud Solution

ธุรกิจยุคใหม่ 2024 มุ่งเข้าสู่ Digital Transformation

การเกิดวิกฤติการณ์ Covid-19  ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ที่เรียกกันว่า New Normal ที่ส่งผลให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ เช่น การติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการกินของผู้บริโภคที่นิยมสั่งซื้อสินค้า Online และสั่งอาหารแบบ Delivery ผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นทุกวัน แม้แต่การอัปเดตข่าวสารก็ใช้วิธีการเสพสื่อออนไลน์แบบเรียลไทม์แทนการอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ ซึ่งการที่โลกดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สังคมของเรากำลังเข้าสู่ Digital Transformation เมื่อเหล่าผู้บริโภคเข้าสู่ Digital Transformation ทางธุรกิจก็ต้องปรับตัวตาม เพื่อที่จะได้รองรับความต้องการแบบใหม่ของผู้บริโภค เพื่อเข้าสู่ Digital Transformation จะต้องเริ่มจากกุญแจสำคัญคือ Cloud Solution 

รู้จักกับ Cloud Solution

เดิมทีการจัดเก็บข้อมูลจะทำในระบบ On-Premises แต่ On-Premises จะมีข้อจำกัดของระบบที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นต้องใช้เงินทุนในการลงทุนวางระบบสูง ระบบขาดความยืดหยุ่น การบำรุงรักษาก็ทำได้ยาก แถมยังต้องเสียทรัพยากรในการดูแลระบบและค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเพิ่มเติม ความปลอดภัยในข้อมูลต่ำ เมื่อธุรกิจของคุณต้องการปรับตัวสู่ Digital Transformation ก็ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ Cloud Solution ซึ่งระบบ Cloud คือระบบสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล เพื่อรองรับการบริการผ่านเครือข่าย Internet ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาของระบบ On-Premises สามารถใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลได้อย่างอิสระมากขึ้น และคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูง ซึ่ง Cloud Solution จะมี 3 บริการหลัก ๆ ได้แก่

 1. Cloud Server

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการในลักษณะของ Infrastructure as a Service ที่เกี่ยวกับ Compute, Storage, Network รองรับการให้บริการ Web Server, Mail Server, File Server, Backup Server และ Application Server เป็นต้น

 1. Cloud Storage หรือ Cloud File Sharing

บริการช่วยจัดเก็บไฟล์ Share file สร้างและจำกัดสิทธิ์ผู้เข้าถึงไฟล์เพื่อความปลอดภัยในข้อมูล เพื่อให้คนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้

 1. Cloud Manage Server Services

บริการด้านความปลอดภัยในเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ จัดการโดยทีมวิศวกรที่จะช่วยดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง 

Free Network Server photo and picture

ประโยชน์ของ Cloud Solution ที่เอื้อต่อธุรกิจในปัจจุบัน

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ไม่ต้องลงทุนระบบเองทั้งหมด ไม่ต้องจ้างคนมาดูแลระบบเอง สามารถใช้งาน Cloud ผ่านผู้ให้บริการ และจ่ายงานตามการใช้งานจริง
 • มีความปลอดภัยมากกว่า On-Premises ถึง 60% มีการอัปเดตเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยตลอดเวลา
 • Cloud เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่ม-ลดทรัพยากรได้ในทันทีและตลอดเวลา
 • สะดวกมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ตราบใดที่มี Internet 
 • เข้าถึงได้หลากหลายอุปกรณ์ สามารถเข้าใช้งานได้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเลต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • หากเกิดปัญหา Cloud Solution จะมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นระบบอัจฉริยะที่สามารถรับรู้ปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดเสียอีก
 • สามารถกู้ข้อมูลได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ไฟฟ้าดับ ภัยพิบัติ ฯลฯ

แต่ก่อนการที่จะมีระบบจัดเก็บข้อมูลได้ ส่วนมากจะเป็นบริษัทใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถมีระบบเก็บข้อมูลเป็นของตัวเอง เพราะมีค่าใช้จ่ายในการวางระบบสูง บริษัทขนาดเล็กจึงไม่นิยมทำสักเท่าไหร่ แต่การเข้ามาของ  Cloud Solution จะทำให้บริษัททุกขนาดสามารถมีระบบจัดเก็บข้อมูลเป็นของตัวเองได้ ถึงแม้ว่าบริษัทนั้นจะเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กก็ตาม

ธุรกิจยุคใหม่ทำไมต้องพึ่ง Cloud Solution

นอกจากจะเป็นการปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคแล้ว Cloud Solution ยังช่วยพัฒนาระบบภายในขององค์กรคุณด้วย โดย Cloud Solution จะมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้

 • บริษัทขนาดเล็กมีโอกาสเข้าถึงระบบจัดการได้ด้วย ช่วยฉีกข้อจำกัดแบบเดิม ๆ ในการทำธุรกิจ ทำให้บริษัทขนาดเล็กมีอำนาจในการแข่งขันในตลาดมากขึ้น ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดเล็ก
 • องค์กรได้ประโยชน์จากการใช้ Cloud Solution ได้หลากหลาย ทั้งการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และยังได้รับการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและมีความยืดหยุ่นสูง ที่สำคัญยังมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล เพราะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง
 • ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อธุรกิจของคุณ เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบ Cloud Solution ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ไอที การบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบ 
 • หากธุรกิจไปได้ดี แล้วต้องการขยายระบบการจัดเก็บข้อมูล Cloud Solution เป็นระบบมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้
 • เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คนในองค์กรด้วย Cloud Solution สามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ และยังสามารถรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ซึ่งหากเกิดเหตุที่ต้องทำให้ Work from home หรืออยากจะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นการทำงานระบบ Hybrid ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้

Cloud Solution นับว่าเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในปัจจุบัน หากคุณมีเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ Digital Transformation การมี Cloud Solution จะช่วยให้คุณเข้าสู่ Digital Transformation ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เพื่อรองรับสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งการปรับตัวเข้าสู่ Digital Transformation จะเป็นผลดีต่อองค์กรของคุณเป็นอย่างมาก หากในอนาคตเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาด หรืออะไรก็ตามที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณ โลกดิจิทัลจะเป็นสิ่งที่อัปเดตใหม่อยู่เสมอ หากคุณเข้าสู่ Digital Transformation แล้ว ธุรกิจของคุณก็มีโอกาสรอดสูง

หวังว่า บทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านและธุรกิจทุกรูปแบบที่กำลังสนใจมองหาโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณเข้าใจถึงความสำคัญของ Cloud Solution เพื่อการก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลและเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว

หากท่านสนใจ Cloud VPS Hosting สำหรับ Agency มาใช้งานสามารถเลือกประเภทได้ตรงกับความต้องการง่ายขึ้นไม่มากก็น้อย แต่สำหรับท่านใดที่ยังคงสับสนว่า ควรเลือกประเภทไหนให้เหมาะกับตัวเองที่สุด สามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญสายตรงของทีม VPS Hispeed ผ่านช่องทางที่ทุกท่านสะดวกได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แพ็คเกจของเรามีหลากหลาย รองรับลูกค้าหลายประเภท แม้จะเป็นมือใหม่ก็ใช้งานได้ไม่ยาก สนใจติดต่อที่อีเมล [email protected] หรือทางเบอร์โทรศัพท์ 096 110 7012, 065 428 0325, 082 018 9138

small_c_popup.png

บริการ Premium VPS และ Cloud Hosting เร็วกว่าด้วยเซิร์ฟเวอร์ในไทย

รับส่วนลด 50%

รับส่วนลด 50% ท้าให้ลอง VPS ที่ได้รับรีวิวบริการดีเยี่ยมสูงสุดใน Google Review