ข้อแตกต่างระหว่าง Linux VPS และ Windows VPS คืออะไร?

ข้อแตกต่างระหว่าง Linux VPS และ Windows VPS คืออะไร?

Linux VPS Vs Windows VPS: ข้อแตกต่างระหว่าง Linux VPS และ Windows VPS คืออะไร? จะมีวิธีเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างไร? แนะนำเกียวกับ VPS VPS ย่อมาจาก virtual private server เป็นตัวเลือกในการทำโฮสติ้งที่ได้รับควมนิยมมากดีสุดซึ่งมีความเร็วและดีกว่าแชร์โฮสต์ทั่วไป...