ติดต่อเรา

โทร

093 173 0181  (Thai & English)

096 238 7242  (Thai)

065 428 0325  (Thai)

082 018 9138  (English)

สำนักงาน

บริษัท คลาวด์ โฮสติ้ง จำกัด

25/1 หมู่ 2 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

Data Center

ชั้น 4 ตึก CAT Telecom

72 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500

สำนักงาน

บริษัท คลาวด์ โฮสติ้ง จำกัด 25/1 หมู่ 2 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 50140

Data Center

ชั้น 4 ตึก CAT Telecom 72 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500

ติดต่อเรา