เปลี่ยนรหัสผ่าน VPS Windows Server2008 - VPS HiSpeed

เปลี่ยนรหัสผ่าน VPS Windows Server2008

เปลี่ยนรหัสผ่าน remote ของ VPS Windows Server ง่ายๆแบบนี้ครับ

กดปุ่ม Ctrl+alt+End

คลิก Change a password

จะปรากฎดังรูปล่างให้ใส่รหัสเดิม
ใส่รหัสใหม่และยืนยันรหัสใหม่อีกครั้ง ตามช่องที่กำหนดให้แล้ว จากนั้นคลิกที่ลูกศรเพื่อเปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัสเรียบร้อยแล้วครับ

เช่า VPS Server ราคาถูก www.vpshispeed.com