เข้า URL ของ VPS ไม่ได้ - VPS HiSpeed

เข้า URL ของ VPS ไม่ได้

ถ้าคุณไม่สามารถค้นหา URL ของคุณได้เช่น (vpsxxx.vpshispeed.com)
นั่นเป็นเพราะลูกค้ายังไม่ได้ตรวจสอบ VPS Control Panel ของลูกค้า

ทำตามคำแนะนำที่ บทความ “Control Panel” และเลือก VPS ของฉัน รายการการเข้าสู่ DNS จะถูกจัดทำขึ้นทันที
แนะนำให้ทำการล้างรายการ DNS ปัจจุบันของลูกค้าก่อน จากนั้นให้ลองใหม่ (ใน วินโดว์: ‘ipconfig /flushdns’)