เปลี่ยนรหัสผ่าน Root สำหรับ Linux VPS - VPS HiSpeed

เปลี่ยนรหัสผ่าน Root สำหรับ Linux VPS

หลังจากที่เราเข้าสู่ระบบ Putty แล้ว (อ่านวิธี คลิก) เราสามารถเปลี่ยนรหัส root
ด้วยคำสั่ง passwd root

จากนั้นให้เราป้อนรหัสใหม่ และยืนยันอีก 1 ครั้ง เท่านี้รหัส root เราก็จะถูกเปลี่ยนทันที
และสามารถใช้ได้ในการเข้าระบบครั้งต่อไป ตัวอย่าง

หมายเหตุ = เราสามารถคัดลอกรหัสผ่านก่อนแล้วทำการวางลงใน putty โดยการคลิกขวา หนึ่งที (คลิกขวา=วาง)