วิธีแก้ Your country is banned from this server! - VPS HiSpeed

วิธีแก้ Your country is banned from this server!

เข้าแก้ไขไฟล์ config ที่ minecraft/plugins/authme/config.yml

เมื่อเปิดแล้วให้หาคำในภาพที่ 1

เมื่อเจอแล้วให้แก้ตามภาพที่ 2

เสร็จแล้ว save แล้วพิม /authme reload