คำสั่งต่างๆ ของปลั๊กอินยศ (PurePerms)

คำสั่ง ตัวอย่าง คำอธิบาย
 /addgroup <ยศ>  /addgroup Member  สร้างยศ Member
 /addparent <ยศเป้าหมาย> <ยศ>  /addparent Admin Guest  นำความสามารถของยศ Guest ใส่ในยศ Admin
 /defgroup <ยศ>   /defgroup Member   ตั้งค่ายศ Member เป็นยศแรก
 /groups  /groups  ดูยศทั้งหมด
 /grpinfo <ยศ>   /grpinfo Guest   ดูรายละเอียดของยศ Guest 
 /listgperms <ยศ>   /listgperms Guest   ดู permissions ทั้งหมดของ Guest 
 /listuperms <ผู้เล่น>   /listuperms test  ดู permissions ทั้งหมดของผู้เล่นชื่อ test
 /ppinfo  /ppinfo  ดูรายละเอียดของปลั๊กอิน
 /ppreload  /ppreload  รีโหลดการตั้งค่าของปลั๊กอิน
 /rmgroup <ยศ>  /rmgroup Member  ลบยศ Member
 /rmparent <ยศเป้าหมาย> <ยศ>  /rmparent Admin Guest  นำความสามารถของยศ Guest ออกในยศ Admin
 /setgperm <ยศ> <permission>  /setgperm Guest essentials.warps.*  เพิ่มความสามารถ essentials.warps.* ในยศ Guest
 /setgroup <ผู้เล่น> <ยศ>  /setgroup test Guest  ให้ยศ Guest กับผู้เล่น test
 /setuperm <ผู้เล่น> <permission>  /setuperm test essentials.warps.*  เพิ่มความสามารถ essentials.warps.* ให้ผู้เล่น test
 /unsetgperm <ยศ> <permission>  /unsetgperm Guest essentials.warps.*  ลบความสามารถ essentials.warps.* ของยศ Guest
 /unsetuperm <ผู้เล่น> <permission>  /unsetuperm test essentials.warps.*  ลบความสามารถ essentials.warps.* ของผู้เล่น test
 /usrinfo <ผู้เล่น>   /usrinfo test   ดูรายละเอียดของผู้เล่น test
small_c_popup.png

บริการ Premium VPS และ Cloud Hosting เร็วกว่าด้วยเซิร์ฟเวอร์ในไทย

รับส่วนลด 50%

รับส่วนลด 50% ท้าให้ลอง VPS ที่ได้รับรีวิวบริการดีเยี่ยมสูงสุดใน Google Review