แจกตัวรันเซิฟร์ Minecraft 1.5.2 , 1.6.2 , 1.7.2 , 1.7-1.8 , 1.8!!

แจกตัวรันเซิฟ 1.5.2 , 1.6.2 , 1.7.2  , 1.7-1.8 , 1.8!!

ลิ้งดาวน์โหลด :
  = 1.5.2
  = 1.6.2
  = 1.7.2 =
1.7-1.8 =

 = 1.7.10 = Cauldron Mod

  =  1.8  = 

รหัสผ่าน : www.colo-minecraft.com