คีย์ลัดสำหรับสั่งการภายใน Windows Remote Desktop

Alt+Page Upเพื่อเลือกสลับหน้าต่างของโปรแกรมที่เปิดใช้อยู่ (เรียงจากซ้ายไปขวา) (เครื่องโลคัลคอมพิวเตอร์ใช้ Alt+Tab)
Alt+Page Downเพื่อเลือกสลับหน้าต่างของโปรแกรมที่เปิดใช้อยู่ (เรียงจากขวาไปซ้าย) (เครื่องโลคัลคอมพิวเตอร์ใช้ Alt+Shift+Tab)
Alt+Insertสลับหน้าต่างโปรแกรมแบบวน (เครื่องโลคัลคอมพิวเตอร์ใช้ Alt+Insert)
Alt+Homeแสดงสตาร์ทเมนู (เครื่องโลคัลคอมพิวเตอร์ใช้ Ctrl+Escape)
Ctrl+Alt+Pauseสลับขนาดหน้าต่างโปรแกรมเป็นการแสดงผลเต็มจอ (Full Screen) หรือแบบย่อ (Windows)
Ctrl+Alt+Homeแสดงแถบสถานะการเชื่อมต่อบนหน้าจอ Windows Remote Desktop (เฉพาะเมื่อเปิดเต็มจอ)
Alt+Spacebarแสดง System Menu ของโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้งาน
Ctrl+Alt+Endแสดงหน้าจอ Windows Security (เครื่องโลคัลคอมพิวเตอร์ใช้ Ctrl+Alt+Delete)
Ctrl+PrtScrแคปเจอร์หน้าจอทั้งหมด และเก็บใว้ในคลิปบอร์ด (เครื่องโลคัลคอมพิวเตอร์ใช้ PrtScr)
Ctrl+Alt+PrtScrแคปเจอร์เฉพาะหน้าต่างโปรแกรมที่เปิดอยู่ และเก็บใว้ในคลิปบอร์ด(เครื่องโลคัลคอมพิวเตอร์ใช้ Alt+PrtScr)

คีย์ลัดสำหรับเรียกใช้ Windows Remote Desktop ผ่าน Run


กด Win
+และพิมพ์ ‘mstsc’

เพื่อเรียกใช้ Remote Desktop

mstsc /f
เปิดใช้เต็มจอ

mstsc /admin
เชื่อมต่อด้วย Admin

mstsc /w: /h:
เปิดใช้ Remote Desktop เป็นหน้าต่างขนาดที่ต้องการ เช่น “mstsc /w:800 /h:600”

mstsc /?
เพื่อแสดงคำสั่ง Command ทั้งหมดสำหรับ mstsc

ใช้คีย์ลัดปกติ แบบที่ใช้กับเครื่องโลคัลคอมพิวเตอร์ก็ทำได้ด้วย!

โดยการตั้งค่าคีย์บอร์ดผ่านในแท็บเมนู Local Resource ดังภาพ ก็จะทำให้เราสามารถใช้งานคีย์ลัดแบบปกติ เหมือนที่ใช้บนเครื่องโลคัลคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะเมื่อเปิด RDP เต็มจอ) แต่อาจใช่ไม่ได้กับบางคำสั่ง เช่น Ctrl + Alt + Del ที่ไม่สามารถใช้ได้ และต้องใช้ดีย์ลัดเฉพาะสำหรับ RDP ดังที่เห็นบนตารางด้านบนแทน

Windows Remote Desktop Keyboard Options

เปิดใช้คีย์ลัดจากคีย์บอร์ดโดยตรงเหมือน Local Computer บน RDP