การเข้า VPS ด้วย Putty - VPS HiSpeed

การเข้า VPS ด้วย Putty

หลังจากที่ลูกค้าได้ไอพี vps และรหัส root แล้ว ลูกค้าสามารถใช้ โปรแกรม Putty (โหลดได้ที่ http://www.putty.org/)
เพื่อเข้า VPS ได้ทันทีเลยนะครับ

ใส่ ip และ port เป็น 22
เลือก Connection type เป็น SSH
จากนั้นกด Open

สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกจะมีหน้าต่างความปลอดภัยปรากฎออกมาให้เรากด Yes

ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

login as : root
[email protected]’s password: ป้อนรหัสผ่าน root เรา

หลังจากนั้นเราสามารถใช้คำสั่งของ linux ได้ตามที่เราต้องการ