วิธีเปลี่ยน Name Server - VPS HiSpeed

วิธีเปลี่ยน Name Server

สิ่งที่ต้องมี
– โดเมน


1.
ให้เข้าสู่ระบบลูกค้าก่อนแล้วไปที่เมนู Domain จากนั้นคลิก My 
Domain

2.จากนั้นคลิกเลือกตามภาพ

3.คลิกที่เมนู Nameservers ด้านซ้ายมือ

4.เลือก Use custom nameserver (enter below) แล้วใส่ Nameserver ที่ต้องการ โดยช่องแรกกรอก ns1 ช่องที่สองกรอก ns2 แล้วคลิกปุ่ม Change Nameservers

*หมายเหตุ การเปลี่ยน Nameserver โดยปกติระบบจะอัพเดทไม่เกิน 24 ชั่วโมง