เข้าใช้งาน Remote Desktop [Windows Server] - VPS HiSpeed

เข้าใช้งาน Remote Desktop [Windows Server]

1.กด start+r บนแป้นพิมพ์ แล้วพิมพ์ mstsc ตามรูปภาพ แล้วกดปุ่ม ok
หรือหาโปรแกรมที่ชื่อ remote desktop (ไทย การเชื่อมต่อเดกส์ทอประยะไกล)

2.ระบบจะเข้าสู่โปรแกรม remote desktop ให้เราใส่ไอพีที่เราได้ทางอีเมล์ หรือ ทางเฟสบุ๊ค ลงไปเช่น 103.13.229.XXX เสร็จแล้วกดปุ่ม connect

3.ให้เรากรอก Username และ Password ลงไปแล้วกดปุ่ม ok ระบบก็จะเข้าสู่หน้าจอ desktop เสร็จเรียบร้อย
*หมายเหตุ วิธีเปลี่ยนภาษากด Shift+Alt

 

เช่า Colo Minecraft http://www.colo-minecraft.com/th/
คู่มือการเปิดใช้งาน http://www.colo-minecraft.com/th/faq