การติดตั้ง ftp ใน windows server2008 - VPS HiSpeed

การติดตั้ง ftp ใน windows server2008

หลังจากที่เราได้ทำการเปิด remote desktop แล้ว [คลิกเพื่อดู] ต่อไปเป็นขั้นตอนการติดตั้ง ftp เพื่อให้เราสามารถ ใช้โปรแกรม filezila หรือ winscp ในการโอนไฟล์ได้นั่นเองนะครับ

VDO สอน

เข้าไปที่ server manager เพื่อติดตั้ง iis ก่อนนะครับ

เลือก Roles -> Add Roles

 

กด next เลือก iis แล้วให้เพิ่ม ftp แล้ว next

install


รอระบบติดตั้ง

เสร็จสิ้นการลง ftp

ต่อไปเป็นการเปิด FTP ใน IIS

Start=>IIS

iis ให้เลือก Site -> Add FTP Sites

ตั้งชื่อ….. แล้วเลือกตำแหน่งที่เราต้องการวางไฟล์ ที่เราต้องการอัปไปวางนะครับ ในรูปคือวางไปที่ desktop

ตามรูปนะครับ

ตามรูปนะครับ แล้วกด finish

ต่อไปคือการเปิด port 21 นะครับ สำหรับการ ftp

ไปที่
control panel=> check firewall status => advance setting

=>Inbound Rules -> New Rule  
ตามรูป

เพิ่ม port 21

ตามรูปนะครับ

next

finish

เสร็จสิ้นซะทีการ ftp ต่อไปให้ทำการ restart server นะครับ

ตามภาพครับ


ทดสอบการโอนไฟล์เข้า server โดยโปรแกรม filezilla หรือ winSCP นะครับ

เช่า vps SSD เซิร์ฟเวอร์เร็ว cpu แรงๆ ได้ที่ www.vpshispeed.com